top of page

Algemene voorwaarden

Om ook de administratieve en financiële kant van je behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, tref je hier onze algemene voorwaarden aan.

 

Wanneer je je laat behandelen door één van onze sportpodotherapeuten ontstaat er een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit onder andere de verplichting voort om Profysic Sportpodotherapie te vergoeden voor haar geleverde diensten.

De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen jou en Profysic sportpodotherapie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

U_krijgt_uw_rekenig_van_Infomedics.jpg

Algemene Leverings- en Betalings voorwaarden

  • Na een consult, behandeling of afhaalafspraak ontvang je een factuur via de firma Infomedics. Op deze factuur zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics van toepassing. Voor vragen over de factuur kan je je wenden tot Infomedics. In onze vestiging in Eindhoven is het ook mogelijk om direct per pin te betalen.

  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het declareren van deze factuur bij je zorgverzekeraar.

  • Gemaakte afspraken (ter plaatse of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren zonder kosten geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden, in rekening te brengen. Wanneer je de gratis controleafspraak verzuimt, brengen wij een vervangende afspraak alsnog in rekening.

  • Omdat Profysic er naar streeft wachttijden zo kort mogelijk te houden, betekent te laat komen – zeker in drukke tijden – een nieuwe afspraak maken. Als de tijd en ons werkschema het toelaten, proberen wij je uiteraard alsnog te helpen.

  • Mondelinge toestemming na het onderzoek, waarbij je akkoord gaat met het vervaardigen van therapeutische hulpmiddelen, is geldend. Na het onderzoek start Profysic direct met de productie van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen de gemaakte kosten daarvoor in rekening worden gebracht bij de cliënt.

  • Hoewel wij ons uiterste best doen om onze informatie correct en actueel te houden kunnen we nooit 100% zeker zijn of dit ook daadwerkelijk zo is. Je kunt dan ook geen rechten ontlenen aan door ons afgegeven informatie m.b.t. vergoedingen van zorgverzekeraars. We adviseren je dan ook om hiervoor altijd je zorgverzekeraar te raadplegen.

Garantie

De Profysic sportpodotherapeuten verplichten zich tot het handelen naar hun beste kunnen. Sportinlays en ortheses zijn therapeutische hulpmiddelen, we kunnen daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen gegeven. Aanpassingen van sportinlays en ortheses binnen twee maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en brengen we daarom niet in rekening. Onvoldoende resultaat van de behandeling of therapeutische hulpmiddelen geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

bottom of page